Muslimske menn menn og homo sex

muslimske menn menn og homo sex

Skyteren, Omar Mateen , hadde etter alt å dømme homofile dragninger selv. Han hadde ofte besøkt homoklubben der han gikk til angrep, men skal ha fremstått som klønete og sosialt utilpass.

Kanskje var det en «tradisjonell» amerikansk skytemassakre, der en utilpass outsider tyr til vold for å hevne seg på samfunnet. Likevel kan man ikke se bort fra at religiøse idéer også kan ha spilt en rolle. Mateen var en praktiserende muslim, og kan ha følt seg dratt mellom sine homofile dragninger og sin religiøse tro. Kanskje skjøt han de homofile han hadde omgitt seg med for å «rense» seg selv, eller for å gjøre bot for det han mente var et syndig liv.

Det er ingen tvil om at homofili er en utfordring i dagens muslimske verden. Flere muslimske stater har innført dødsstraff for homofili. De siste årene har homofile og transseksuelle menn flere ganger blitt lynsjet eller drept i ulike arabiske land. I Syria har IS kringkastet hvordan de kaster homofile menn ned i døden fra høye bygninger. I meningsmålinger i Vesten oppgir muslimske respondenter å være langt mer avvisende overfor homofile enn ikke-muslimske respondenter.

Når man konfronteres med alt dette er det lett å glemme at homofili ikke er noe nytt eller ukjent i Midtøsten. Fram til langt ut på tallet var det antakelig langt mer utbredt med sex mellom menn i Midtøsten enn i Europa. I litteratur fra tallet beskrev mannlige reisende fra Vesten ofte Midtøsten som et slags homoerotisk fristed, der de kunne leve ut homofile dragninger de kunne bli straffet for å leve ut hjemme.

Det samme kan man se i folkeeventyr og poesi som er skrevet av araberne selv: Homoerotikken gjerne mellom en eldre og en yngre mann har blitt lovsunget i en helt annen grad enn i folkeeventyr og poesi fra Europa. Men forutsetningen for alt dette var en slags stilltiende sosial kontrakt: Det er greit å ha sex med andre menn. Men samtidig skal man gifte seg og få familie, og man skal akseptere at slike ting i prinsippet er mot læren i islam. Øker beredskapen under Oslo Pride.

De siste tiårene har hele dette sosiale systemet blitt utfordret. Moderne homofile har ikke vært fornøyd med å ha sex i skjul. De har ønsket å leve i åpenhet, og har ønsket å få aksept fra andre for sin legning. Paradoksalt nok har dette ført til en backclash. I stedet for økende aksept, har det motsatte skjedd. Gjennom språkbruk utøves en regulerende og disiplinerende makt på subjektet. Bourdieus begreper, slik jeg forstår dem, belyser maktens objektive strukturer som ligger der forut for diskursene og nedfelles i individets kroppslige disposisjoner og kognitive skjemaer.

Å forstå seg selv gjennom de dominerendes blikk og definisjon av virkeligheten virker inn på flere livshistorier. Analysen er delt inn i fire analytiske temaer: Homoseksuelle handlinger er utbredt, men foregår i skjul.

Jeg finner at flere forteller at handlingsdiskurser ikke tilbød noen ord eller begreper for en homofil livsstil, men at de tilbød synlige intimitetspraksiser, særlig blant menn. Sex mellom menn i skjul anses ikke som truende så lenge man inngår hetero ekteskap og fører slekten videre. Jeg finner at informantene gjør kjønn i stor grad i takt med den heteroseksuelle matrisen, og at de på denne måten blir usynlige i det heteronormative landskapet.

Åpenhet om seksuell orientering skjer på forskjellige måter. Det er kun et fåtall som har fortalt til omgivelsene at de er lesbisk, homofil eller bifil. Studien inneholder både smertefrie og smertefulle fortellinger om det å forstå seg selv om lesbisk, homofil og bifil med muslimsk bakgrunn. Noen føler seg fundamentalt annerledes, mens andre ikke gjør det. Men det ser også ut til at kategoriene er nødvendige og viktige for å føle tilhørighet.

En oppsiktsvekkende konklusjon i denne studien er at islam kan fungere som en kilde til mestring for lesbiske, homofile og bifile. Liberale og progressive diskurser innenfor islam skaper nye måter å forstå seg selv på i den forstand at likekjønnsseksualitet og islamsk tro kan kombineres. Dette oppleves som konfliktfylt for flere. Det kommer frem at rådende kulturelle diskurser legger begrensninger på positive og gode fortellinger om hvordan man kan kombinere det å være lesbisk, homofil eller bifil med å forstå seg selv som muslim.

Avslutningsvis påpeker jeg at subtil krenkning og sosial dominans skjer gjennom verbalt språk og kroppsspråk. Disse mekanismene bidrar til å understreke at lesbiske, homofile og bifile ofte ikke er en selvfølgelig og ønsket del av verden. Studien har fokus på å overføre mine konklusjoner til sosialt arbeids teori og praksis. En anbefaling er å se virkningene av maktaksene og kategoriene som muslim og homo sammenvevet.

Dette vil jeg fremholde er et viktig bidrag som ruster sosialarbeidere til å komme personen i situasjonen i møte på en empatisk måte i et postmoderne samfunn preget av kompleksitet, bevegelse og endring. The perception of identity as a lesbian, gay, or bisexual Muslim involves navigation and negotiation between linguistic contrasts such as homosexuality and heterosexuality, femininity and masculinity, identity and behavior, individualism and collectivism and different frames of understanding within Islam.

The empirical material consists of in-depth interviews with three women and five men. The informants are aged 20 to 35 years. Judith Butler is concerned with how historically and culturally given norms that can be seen in language provide ways of understanding oneself. Through the use of language, a regulating and disciplining power is exercised on the subject.

. AN ESCORT SERVICE ESKORTEGUTT NORGE HOMO 6. jun Både heterosex før ekteskapet og sex mellom menn fordømmes, selv om det Alle de muslimske landene som har dødsstraff for homosex, har. Fra jomfruball til hellig homosex”. Om en gift mann har sex med en ugift kvinne er det helt ok, selv om kvinnen kan komme i livsfare om det Selvfølgelig er det muslimer som fordømmer det, men det har ikke grunnlag verken i koranen eller i . Men, jeg har det veldig vondt når jeg tenker på at jeg er homofil, jeg vil ikke være det. Å kommer aldri til å fortelle det Mamma og Pappa er muslimer, de siste jeg om man forvandles fra homo til hetero dersom man har sex med en jente.

Escort online eldre nakne homoseksuell menn

Norsk pikk bøsse eskorte fredrikshavn